Minderbroederskerk Roermond met orgel op achtergrond.
Het orgel is gebouwd in 1961 door Jos Vermeulen
voor de Don Bosco kerk te Alkmaar.In 2007 is het door Flentrop uit Zaandam
overgeplaatst naar de Minderbroederskerk te Roermond.Er bevinden zich in het orgel een aantal
pijpen uit het oude orgel van de Gebr.Franssen,zoals het sprekende voorfront
en de Kromhoorn 8',die in de plaats zijn gekomen van de Alkmaarse Dulciaan.
Het orgel is weer geplaatst met zijn front op de rand van het oksaal.
Hiermee is de situering van het oude Franssen orgel van voor 1947 in ere hersteld.Het systeem is electro-pneumatisch-manualen op kegellade en pedaal met magneten.