Enveloppe met zegel 866
Eerstedagstempel met orgelfront