PAUL HOFHAYMER


Hofhaymer werd op 25 januari 1459 als zoon van welgestelde burgers in Radstadt geboren.
In zijn familie ware vele muzikaal begaafden.
Van Hofhaymers neven is bekend dat ze eveneens organisten zijn geworden
In 1480 werd Hofhaymer door hertog Sigmund na een korte proeftijd,
als organist voor het leven, aangesteld aan het Hof van Innsbruck
Hieruit kan men opmaken dat hij toen reeds over grote kundigheid beschikte.
In latere jaren is Hofhaymer ook enige malen in Wenen geweest.
In het jaar 1515 vond in de Stephansdom de dubbele verloving plaats tussen Prinz Ludwig van Hongarije en Maria von Kastilien
als ook tussen de latere Keizer Ferdinand I en Prinses Anna van Hongarije.
Aanwezig waren ook Keizer Maximiliaan en Koning Ladilaus van Hongarije.
Bij dit feest speelde Hofhaymer het Tedeum op orgel.
Na de feestelijke dienst werd hij door Koning Ladilaus tot Ridder geslagen
en Keizer Maximiliaan verhief hem in de Adelstand en verleende hem een eigen Wapen.
De meester heeft zich sindsdien bij zijn onderschrift graag van de titel Ridder bediend.Op initiatief van het Instituut voor muziekwetenschap van de universiteit Wenen,Univ.Pro.Dr.Walter Pass, in samenwerking met de kultuurkring
"Das Zentrum" zijn in Radstadt de Internationale Paul Hofhaymer Dagen gehouden.
Te gelijkertijd werd in het museum van de stad,een ruimte gewwwwwwwwwwijd aan Paul Hofhaymer.

Klik op het groene vinkje voor meer informatie over het gelegenheidsstempel.