Een hobby van mij is het restaureren van Harmoniums(traporgel)
Op de afbeelding is te zien een zogenaamd
"Ceacilia Organ"
Het is voorzien van een zuigwind systeem.
Met het extra klaviertje kan men 4 stemmige akoorden spelen volgens het
cijfer systeem zoals men dat vroeger deed wanneer men geen noten kon lezen.
Doormiddel van het klaviertje naar links of naar rechts te verschuiven kon men in verschillende toonsoorten spelen.
Zie ook volgende foto