Vel met in het midden het orgel van de
St George Kerk, Penang