Het enige nog bewaard gebleven en geheel uit Bamboe vervaardigd orgel ter wereld bevindt zich sinds 1822 in de kerk van Las Pinas nabij Manilla.Het is vervaardigd door een philippijnse inboorling met behulp van een instrumentmaker.De klank verschilt hoegenaamd niet met die van een gewoon orgel.In afzonderlijke delen uit elkaar genomen en zorgvuldig verpakt, werd het in 1974 naar Bonn verstuurd waar orgelbouwer Johannes Klais noodzakelijk geworden reparaties, o.a.aan enige van de 1030 pijpen van Bamboe uitvoerde.
Om deze voor koude en droogte te beschermen, werd in een speciaal daarvoor ingerichte klimaatkamer tijdens de ongeveer een jaar durende werkzaamheden,Philippijnse weersomstandigheden gesimuleerd.Een Philippino, die aan het Goethe-instituut bij Saarbrücken eerst Duits studeerde, assisteerde Klais, om het cultuurgeschiedkundige kleinnood later vakkundig te kunnen onderhouden.Klais ziet deze opdracht niet alleen als een persoonlijk succes, maar ook als waardering voor de Duitse orgelbouwkunst,waarvan de faam op een oude traditie berust.


Klik op het groene vinkje om foto te zien.