Maximumkaart
Eerste dag stempel
17-06-2000
Orgel in de abdijkerk te Grimbergen