Maximumkaart uit de serie
"Belangrijke personen"
afbeelding J.S.Bach